اخد جواز کسب و کار

پروانه کسب

پروانه کسب چیست و برای صدور آن چه شرایط و مدارکی لازم است ؟

پروانه کسب چیست و برای صدور آن چه شرایط و مدارکی لازم است ؟

تاسیس هر نوع محل کسب و اشتغال به هر نوع کار فنی، مستلزم داشتن پروانه مربوط به آن است. پروانه کسب، اجازه ای است که طبق مقررات قانون نظام صنفی، به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه، به فرد مربوط برای محل مشخص یا وسیله کسب مشخص، داده می شود. پروانه اشتغال گواهی نامه مهارت انجام کار فنی است که توسط مراجع ذی صلاح ، صادر می گردد. تاسیس هر نوع محل کسب و واحد صنفی و اشتغال به هر نوع کسب و حرفه، مستلزم داشتن صلاحیت و پروانه از اتحادیه صنفی مربوط خواهد بود. در غیر این صورت فعالیت آنان ، غیرقانونی محسوب می گردد.
مرجع صدور پروانه کسب، اتحادیه‏های صنفی و یا دستگاه‏های موضوع تبصره ذیل بند (م) ماده (۳۰) قانون نظام صنفی می باشد.
اولویت دریافت پروانه کسب در هر یک از رشته های صنفی بارعایت کلیه شرایط و ضوابط مربوطه به ترتیب زیر می باشد :
۱) بیکاران مشمول قانون بیمه بیکاری با توجه به رشته های تخصصی آنها.
۲) افرادی که فاقد هرگونه پروانه کسب باشند.

  • شرایط و مدارک لازم جهت تحصیل پروانه کسب

وفق ماده ۶ آیین نامه صدور پروانه کسب در اتحادیه های صنفی ، شرایط و مدارک لازم جهت تحصیل پروانه کسب به شرح ذیل است :
۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران و در مورد اتباع بیگانه داشتن پروانه کار معتبر از وزارت کار و امور اجتماعی و پروانه اقامت معتبر از وزارت کشور.
۲- ارائه مدارک مثبته دال بر داشتن سابقه سکونت به مدت ۵ سال برای متقاضیان شهرتهران.
تبصره – کمیسیون های نظارت در سایر شهرها می توانند باتوجه به تراکم جمعیت و تعداد واحدهای صنفی و اوضاع جغرافیای آن شهر مدت سکونت را در صورت ضرورت تغییر دهند.رعایت سابقه سکونت برای متقاضیانی که از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک و یا همجوار شهرها مهاجرت می نمایند الزامی نمی باشد.
۳- ارائه سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی
تبصره – در مکانها و شهرهایی که برحسب عرف محل تنظیم اجاره نامه به صورت رسمی معمول نباشد به تشخیص کمیسیون نظارت ارائه اجاره نامه عادی کفایت می کند.
۴- گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم.
۵- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه .
۶-داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن.(به استثنای متقاضیانی که سن آنها بیش از ۴۵ سال به بالا باشد.)
۷- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی.
۸-گواهی لازم مبنی برتجاری بودن محل کسب یا رعایت ضوابط شهرداری محل.
۹-برگ سلامت و بهداشت شخصی و محل کسب از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و آرایشی می باشند.
۱۰- موافقت اداره اماکن نیروی انتظامی برای مشاغل خاص بر اساس آیین نامه مربوطه.
۱۱- مدارک لازم دال بردارا بودن صلاحیت فنی برای مشاغل فنی بر اساس تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون صنفی.
۱۲- عکس جدید ۶ قطعه.
۱۳- فتوکپی شناسنامه عکس دار دو برگ.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.

اخذ کد اقتصادی ارزان و فوری
این مطلب را هم ببینید
پروانه کسب
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.