اخد جواز کسب و کار

پروانه کسب

پروانه کسب چیست و برای صدور آن چه شرایط و مدارکی لازم است ؟

پروانه کسب چیست و برای صدور آن چه شرایط و مدارکی لازم است ؟

تاسیس هر نوع محل کسب و اشتغال به هر نوع کار فنی، مستلزم داشتن پروانه مربوط به آن است. پروانه کسب، اجازه ای است که طبق مقررات قانون نظام صنفی، به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه، به فرد مربوط برای محل مشخص یا وسیله کسب مشخص، داده می شود. پروانه اشتغال گواهی نامه مهارت انجام کار فنی است که توسط مراجع ذی صلاح ، صادر می گردد. تاسیس هر نوع محل کسب و واحد صنفی و اشتغال به هر نوع کسب و حرفه، مستلزم داشتن صلاحیت و پروانه از اتحادیه صنفی مربوط خواهد بود. در غیر این صورت فعالیت آنان ، غیرقانونی محسوب می گردد.
مرجع صدور پروانه کسب، اتحادیه‏های صنفی و یا دستگاه‏های موضوع تبصره ذیل بند (م) ماده (۳۰) قانون نظام صنفی می باشد.
اولویت دریافت پروانه کسب در هر یک از رشته های صنفی بارعایت کلیه شرایط و ضوابط مربوطه به ترتیب زیر می باشد :
۱) بیکاران مشمول قانون بیمه بیکاری با توجه به رشته های تخصصی آنها.
۲) افرادی که فاقد هرگونه پروانه کسب باشند.

  • شرایط و مدارک لازم جهت تحصیل پروانه کسب

وفق ماده ۶ آیین نامه صدور پروانه کسب در اتحادیه های صنفی ، شرایط و مدارک لازم جهت تحصیل پروانه کسب به شرح ذیل است :
۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران و در مورد اتباع بیگانه داشتن پروانه کار معتبر از وزارت کار و امور اجتماعی و پروانه اقامت معتبر از وزارت کشور.
۲- ارائه مدارک مثبته دال بر داشتن سابقه سکونت به مدت ۵ سال برای متقاضیان شهرتهران.
تبصره – کمیسیون های نظارت در سایر شهرها می توانند باتوجه به تراکم جمعیت و تعداد واحدهای صنفی و اوضاع جغرافیای آن شهر مدت سکونت را در صورت ضرورت تغییر دهند.رعایت سابقه سکونت برای متقاضیانی که از شهرهای بزرگ به شهرهای کوچک و یا همجوار شهرها مهاجرت می نمایند الزامی نمی باشد.
۳- ارائه سند مالکیت یا اجاره نامه رسمی
تبصره – در مکانها و شهرهایی که برحسب عرف محل تنظیم اجاره نامه به صورت رسمی معمول نباشد به تشخیص کمیسیون نظارت ارائه اجاره نامه عادی کفایت می کند.
۴- گواهی پایان خدمت نظام وظیفه یا معافیت دائم.
۵- ارائه گواهی عدم سوء پیشینه .
۶-داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن.(به استثنای متقاضیانی که سن آنها بیش از ۴۵ سال به بالا باشد.)
۷- گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر از وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی.
۸-گواهی لازم مبنی برتجاری بودن محل کسب یا رعایت ضوابط شهرداری محل.
۹-برگ سلامت و بهداشت شخصی و محل کسب از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و آرایشی می باشند.
۱۰- موافقت اداره اماکن نیروی انتظامی برای مشاغل خاص بر اساس آیین نامه مربوطه.
۱۱- مدارک لازم دال بردارا بودن صلاحیت فنی برای مشاغل فنی بر اساس تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون صنفی.
۱۲- عکس جدید ۶ قطعه.
۱۳- فتوکپی شناسنامه عکس دار دو برگ.
در صورت نیاز به هرگونه مشاوره می توانید با ما تماس حاصل فرمایید.

پروانه کسب
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 

طراحی سایت شرکتی
سئو سایت شرکتی
خدمات ساخت مهر فوری

طراحی و چاپ سربرگ

 

با کارشناسان ماهر ثبت والا
تماس بگیرید : 09129638860