اصلاح مواد اساسنامه شرکت

اصلاح مواد اساسنامه شرکت

هرگاه شرکت تصمیم بگیرد در برخی مواد اساسنامه تغییر ایجاد کند

اقدام به اصلاح مواد اساسنامه می نماید ، هرگونه تغییر یا اصلاح

اصلاح مواد اساسنامه شرکت

در اساسنامه باید با موافقت شرکا و هیئت مدیره صورت پذیرد .

اصلاح مواد اساسنامه شرکت
تصویب ترازنامه مالی
این مطلب را هم ببینید

۱ نظر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.