المثنی آگهی ثبت

المثنی آگهی ثبت

درخواست صدور مدارک المثنی برای شرکت

گم شدن مدارک و اسناد شرکت امری است که ممکن است در طی زمان برای برخی شرکت‏ها‎ رخ دهد.

اگر شرکتی به این مشکل دچار شود، می‎تواند جهت اخذ المثنی مدارک ثبتی شرکت،

از اداره ثبت شرکتها درخواست و مراحل اداری را طی کند.

در زیر به نحوه درخواست و اخذ مدارک المثنی برای شرکت اشاره می‎کنیم:

۱- چه مدارکی المثنی میشوند؟

مدارکی می‎توان برای آنها درخواست صدور المثنی ارسال نمود براساس نوع شرکت می‎باشد.

بطور کلی در هر یک از شرکت‏ها‎، برای برخی مدارک، المثنی صادر می‎شود که به صورت زیر می‎باشد:

  • شرکت با مسئولیت محدود عبارتند از: اساسنامه، صورتجلسه موسسین، شرکتنامه و تقاضانامه
  • شرکت سهامی خاص : اساسنامه در ۶۴ ماده و ۱۱ تبصره، صورتجلسه موسسین و اظهارنامه
  • شرکت غیرتجاری: اساسنامه در ۲۷ ماده، صورتجلسه موسسین و اظهارنامه
  • شرکت تعاونی : اساسنامه در ۵۲ ماده، صورتجلسه موسسین و هیات مدیره، شرکتنامه و تقاضانامه

قابل ذکر است که در صورت درخواست المثنی، مدارک شرکت تنها شامل موارد فوق الذکر است

و برای هیچ یک از صورتجلسات شرکت و یا موسسه که در بایگانی اداره ثبت شرکتها نگهداری می ‎گردند، المثنی صادر نمی شود.

۲- نحوه درخواست المثنی شرکت

ابتدا وکیل رسمی دادگستری پس از تکمیل فرم مربوط به درخواست المثنی مدارک شرکت، نسبت به واریز فیش مربوطه اقدامات لازم را انجام می ‎دهد

و پس از واریز فیش آنها به اداره ثبت شرکتها تحویل می‎ دهد. این اداره نیز استعلام‏ها‎ی مورد نیاز برای شرکت اخذ و برای صدور مدارک المثتنی اقدام می‎کند.

لازم به ذکر است که فرم‏ها‎ی مذکور باید علاوه بر مهر و امضاء وکیل، توسط تمامی شرکاء و یا سهامداران امضا و ممهور به مهر شرکت شوند.

اطلاع از تعداد و ارزش هر یک از سهام

ممکن است تعداد سهام و یا ارزش سهم هر یک از سهامداران شرکتهای سهامی خاص و یا دیگر شرکتهای سهامی، فراموش شود.

بدین منظور می ‎توان به صورتجلسات شرکت‏ها‎ی سهامی مراجعه کرد زیرا در هر یک از صورت جلسات تعداد سهام هر یک از سهامداران

و نوع سهام آنها بطور دقیق مشخص می ‎شود و در صورت مغایرت با لیست سهامداران موجود در اداره ثبت شرکتها، پرونده بلااثر می‎شود.

برای اطلاع از مندرجات صورتجلسات باید به اداره ثبت شرکت‏ها‎ مراجعه و موارد مورد نیاز را استخراج کرد.

اخذ لیست سهامداران را از اداره ثبت شرکتها

به منظور دریافت لیست سهامداران شرکت از اداره ثبت شرکتها باید یکی از شرکای شرکت و یا وکیل رسمی شرکت،

به شورای حل اختلاف مراجعه کند و نامه مربوطه خطاب به اداره ثبت شرکتها نسبت به اخذ لیست مورد نیاز را دریافت کند.

با داشتن لیست اسامی سهامداران شرکت، می‎توان نسبت به تنظیم و ارسال صورتجلسات اقدامات لازم را انجام داد.

در صورت واگذاری موارد مربوط به ثبت شرکت، باید اوراق مربوطه را امضاء و ممهور به مهر شرکت نمود.

صدور گواهی اصلی و المثنی

براساس ماده ۱۷۳ قانون ثبت شرکت‏ها‎، مرجع ثبت باید در اجرای ماده ۱۲ کنوانسیون پاریس

و سایر کنوانسیون‏ها‎ی مربوط به مالکیت صنعتی مرتبط با آن از جمله موافقت نامه مادرید،

پروتکل آن و معاهده همکاری در ثبت اختراعات، نشریه ای با ذکر مشخصات مالکان آن‏ها‎ و هر گونه اطلاع رسانی

در زمینه مالکیت‏ها‎ی صنعتی و مباحثی در رابطه با اداره کل مالکیت صنعتی،

جهت انتشار خلاصه اختراعات، طرح صنعتی و علائم ثبت شده منتشر کند.

درآمد حاصل از انتشار نشریه فوق در چارچوب ماده۱۶۶ این آیین نامه، محاسبه می‎شود.

براساس ماده ۱۷۴، مرجع ثبت موظف است تا گواهی نامه‏ ها‎ی اختراع،

طرح صنعتی و علامت را با استفاده از جدیدترین شیوه‏ ها‎ ی فناوری موجود، جهت پیشگیری از تخلفات احتمالی صادر کند.

مطابق با ماده ۱۷۵همین قانون، اگر گواهی نامه اختراع، طرح صنعتی و علامت گم یا مفقود شود، مالک می ‎تواند

با پرداخت هزینه مقرر در جدول هزینه ‏ها‎، برای صدور المثنی، تقاضای خود را به اداره ثبت شرکت‏ها‎ ارائه دهد.

برای این امر، مالک باید طریقه از بین رفتن یا مفقود شدن گواهی نامه را بصورت کتبی به مرجع ثبت اعلام نماید و استشهادیه ای مبنی بر شهادت

و اظهار حداقل ۳ نفر که هویت و امضا آنها به گواهی یک نفر از شهود مذکور رسیده است را به مدارک مورد نیاز ضمیمه کند.

مراتب فقدان گواهی نامه‏ ها‎ی اختراع طرح صنعتی و علامت، یک نوبت در روزنامه رسمی کشور منتشر می‎گردد

که هزینه آن بر عهده متقاضی می‎باشد. چنانچه تا ۱۰ روز از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه رسمی کشور، هیچ اعتراضی دریافت نشود

و یا اصل گواهی نامه توسط معترض ارائه نگردد، اداره مالکیت صنعتی برای صدور المثنی گواهی نامه مفقود شده،

اقدام می‎کند و اعتراضات واصله توسط دادگاه و محاکم قضایی رسیدگی می‎شود.

تبصره: در صورتی که گواهی نامه ‏ها‎ی مفقوده شده و یا از بین رفته به اشخاص مقیم خارج از کشور تعلق داشته باشد،

صدور المثنی، مستلزم تسلیم اعلامیه ای است که از سوی دفتر اسناد رسمی کشور محل اقامت وی صادر شده و توسط نمایندگی‏ ها‎ی جمهوری اسلامی ایران ثبت شود.

المثنی آگهی ثبت
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 

طراحی سایت شرکتی
سئو سایت شرکتی
خدمات ساخت مهر فوری

طراحی و چاپ سربرگ

 

با کارشناسان ماهر ثبت والا
تماس بگیرید : 09129638860