ایجاد شعبه

ایجاد شعبه

زمانیکه یک شرکت تصمیم میگیرد در مکانی دیگر به علت گسترش فعالیت خود شعبه یا شعبات جدید ایجاد کند،

برای شرکت مانند تغییر آدرس می باشد و دارای شرایط و مدارک یکسان است و همان مراحل در سازمان ثبت شرکت ها طی خواهد شد.

ایجاد شعبه
این مطلب را هم ببینید  آگهی دعوت
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.