تبدیل سهام با نام به بی نام یا بالعکس

تبدیل سهام با نام به بی نام یا بالعکس

: پس از تشکیل شرکت و شروع به عملیات ممکن است

نظر به مصالحی سهام بانام و بی نام به یکدیگر تبدیل شوند.

این تبدیل به شرطی پذیرفته می شود که اساسنامه شرکت اجازه آن را داده باشد

والا مجمع عمومی فوق العاده اساسنامه را تغییر داده و اجازه تبدیل را در اساسنامه می گنجاند.

تبدیل سهام بانام به بی نام

تبدیل سهام بانام به بی نام موقعی اتفاق می افتد که شرکت به علت عدم تادیه قیمت سهام ناچار بوده سهام بانام منتشر نماید

و بعداَ که تمام آن پرداخت شد، برای تسهیل در فروش سهام ، قصد دارد سهام خود را به بی نام تبدیل کند

برای این که تمام دارندگان سهم از تصمیم شرکت مطلع شوند

باید این تصمیم فقط یک نوبت آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن منتشر می شود

درج و مهلتی که کمتر از دو ماه نباشد به صاحبان سهام داده شود

تا برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مراجعه کنند. پس از انقضای مهلت مذکور برابر تعداد سهامی که تبدیل نشده است

سهام بی نام صادر و در مرکز شرکت نگاهداری شود

تا هر موقع که دارندگان سهام بانام مراجعه نمودند سهام بانام آنان اخذ و باطل و سهام بی نام به آن ها داده شود. ( ماده ۴۷ )

  • تبدیل سهام بی نام به بانام

زمانی که شرکت بخواهد به جهت مصالح اقتصادی، شرکاء خود را بشناسد ،

می تواند سهام بی نام را که معمول نیست در دست چه اشخاصی است به سهام بانام تبدیل کند.

ختم تصفیه
این مطلب را هم ببینید

چون این قبیل سهام در دست اشخاص متفرقه بوده و شرکت از هویت و محل اقامت آن ها اطلاعی ندارد.

قانون تشریفات و مهلت بیشتری به جهت آن قائل شده است تا حقی از کسی تضییع نشود.

در این مورد به موجب ماده ۴۴ ” باید مراتب در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد

سه نوبت هر یک به فاصله پنج روز منتشر و مهلتی که برای تبدیل سهام خود به مرکز شرکت مرجعه کنند. در آگهی تصریح خواهد شد

که پس از انقضای مهلت مزبور کلیه سهام بی نام شرکت باطل شده تلقی می گردد ” .
مسلم است در صورت عدم مراجعه دارندگان سهام بی نام ورقه سهم آن ها باطل شده و شرکت باید سهام جدیدی بانام صادر نماید

و سپس در مورد شرکت های سهامی عام باید سهام مزبور را در بورس اوراق بهادار و در صورتی که در بورس پذیرفته نشود

و یا این که سهام مربوط به شرکت های سهامی خاص باشد از طریق حراج فروخته شود.
آگهی حراج نیز به موجب ماده ۴۵ ” حداکثر تا یک ماه پس از انقضای مهلت شش ماه

مذکور فقط یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد منتشر خواهد شد.

فاصله بین آگهی و تاریخ حراج حداقل ده روز و حداکثر یک ماه خواهد بود.

در صورتی که در تاریخ تعیین شده تمام یا قسمتی از سهام به فروش نرسد

حراج تا دو نوبت طبق شرایط مندرج در این ماده تجدید خواهد شد “.
اگر مقداری از سهام مزبور پس از تجدید حراج فروش نرفت باید سهم بانام مزبور در شرکت باقی بماند

اصلاح مواد اساسنامه شرکت
این مطلب را هم ببینید

تا هر موقع دارندگان سهام بی نام مراجعه کردند و خسارت های مربوطه را پرداختند به آنان داده شود.
در صورتی که سهام فروش رفت پس از کسر هزینه های ” مترقبه ” از قبیل هزینه آگهی و حق الزحمه کارگزاران بورس

و غیره مازاد آن توسط شرکت در حساب بانکی بهره دار سپرده می شود.

در صورتی که تا ده سال دارندگان سهام بی نام مراجعه نمودند، باقی مانده به او پرداخت می گردد

والا در حکم مال بلاصاحب بوده و با اطلاع دادستان محل به خزانه دولت منتقل می شود.

تبدیل سهام با نام به بی نام یا بالعکس

۱ نظر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

 

طراحی سایت شرکتی
سئو سایت شرکتی
خدمات ساخت مهر فوری

طراحی و چاپ سربرگ

 

با کارشناسان ماهر ثبت والا
تماس بگیرید : 09129638860