هزینه تعرفه ثبت انواع شرکت(مسولیت محدود-سهامی خاص-موسسه) ثبت علائم تجاری,اخذ کد اقتصادی , اخذ کارت بازرگانی ,گواهی ارزش افزوده ,جواز تاسیس شرکت , پلمپ دفاتر  , ثبت برند و لوگو

تعرفه ثبت شرکت

مسئولیت محدود
تومان ۵۰۰
۰۰۰
 • صفر تا صد کار
 • پشتیبانی ۲۴/۷
 • مدت زمان ۵ روز کاری
کمترین تعرفه

تعرفه ثبت شرکت

سهامی خاص
تومان ۵۰۰
۰۰۰
 • صفر تا صد کار
 • پشتیبانی ۲۴/۷
 • مدت زمان ۵ روز کاری
کمترین تعرفه

تعرفه ثبت شرکت

موسسه
تومان ۵۰۰
۰۰۰
 • صفر تا صد کار
 • پشتیبانی ۲۴/۷
 • مدت زمان ۵ روز کاری
کمترین تعرفه

تعرفه خدمات

اخذ کد اقتصادی
تومان ۶۰۰
۰۰۰
 • صفر تا صد کار
 • پشتیبانی ۲۴/۷
 • مدت زمان ۱۵ روز کاری

تعرفه خدمات

اخد کارت بازرگانی
تومان ۶۰۰
۰۰۰
 • صفر تا صد کار
 • پشتیبانی ۲۴/۷
 • مدت زمان ۲۰ روز کاری

تعرفه خدمات

گواهی ارزش افزوده
تومان ۶۰۰
۰۰۰
 • صفر تا صد کار
 • پشتیبانی ۲۴/۷
 • مدت زمان : یک ماه
کمترین تعرفه

تعرفه خدمات

جواز تاسیس شرکت
میلیون تومان ۱
 • صفر تا صد کار
 • پشتیبانی ۲۴/۷
 • مدت زمان ۷ روز کاری

تعرفه خدمات

پلمپ دفاتر
تومان ۲۵۰
۰۰۰
 • صفر تا صد کار
 • پشتیبانی ۲۴/۷
 • مدت زمان ۴ روز کاری

تعرفه خدمات

ثبت برند و لوگو
میلیون تومان ۱
 • صفر تا صد کار
 • پشتیبانی ۲۴/۷
 • مدت زمان ۲۰ روز کاری
ویژه