تعرفه ثبت شرکت

مسئولیت محدود
تومان ۷۰۰
۰۰۰
 • صفر تا صد کار
 • روزنامه رسمی
 • پشتیبانی ۲۴/۷
 • مدت زمان ۵ روز کاری
کمترین تعرفه

تعرفه ثبت شرکت

سهامی خاص
تومان ۷۰۰
۰۰۰
 • صفر تا صد کار
 • روزنامه رسمی
 • پشتیبانی ۲۴/۷
 • مدت زمان ۵ روز کاری
کمترین تعرفه

تعرفه ثبت شرکت

موسسه
تومان ۷۰۰
۰۰۰
 • صفر تا صد کار
 • روزنامه رسمی
 • پشتیبانی ۲۴/۷
 • مدت زمان ۵ روز کاری
کمترین تعرفه

تعرفه خدمات

اخذ کد اقتصادی
میلیون تومان ۱
 • صفر تا صد کار
 • پشتیبانی ۲۴/۷
 • مدت زمان ۱۵ روز کاری

تعرفه خدمات

اخد کارت بازرگانی
میلیون تومان ۱.۲
 • صفر تا صد کار
 • پشتیبانی ۲۴/۷
 • مدت زمان ۲۰ روز کاری

تعرفه خدمات

گواهی ارزش افزوده
میلیون تومان ۲
 • صفر تا صد کار
 • پشتیبانی ۲۴/۷
 • مدت زمان : یک ماه
کمترین تعرفه

تعرفه خدمات

جواز تاسیس شرکت
میلیون تومان ۱.۲
 • صفر تا صد کار
 • پشتیبانی ۲۴/۷
 • مدت زمان ۷ روز کاری

تعرفه خدمات

پلمپ دفاتر
تومان ۱۵۰
۰۰۰
 • صفر تا صد کار
 • پشتیبانی ۲۴/۷
 • مدت زمان ۴ روز کاری

تعرفه خدمات

ثبت برند و لوگو
میلیون تومان ۱.۷
 • صفر تا صد کار
 • پشتیبانی ۲۴/۷
 • مدت زمان ۲۰ روز کاری
 • روزنامه رسمی + اخذ گواهینامه ۱۰ ساله
ویژه