تغییر دارندگان حق امضا

تغییر دارندگان حق امضا

شرکت برای امضاء کردن چک ها و سفته ها و قراردادها و اوراق بهادار و اوراق عادی و اداری ،

یکی یا همه اعضای هیئت مدیره را به عنوان دارنده یا دارندگان حق امضا معرفی می کند ،

حق امضاء شرکت را می تواند یک یا چند نفر داشته باشد که با موافقت کلیه اعضای هیئت مدیره به اعضا اعطاء می شود،

پس از تاسیس شرکت، تغییر در حق امضاء  در هر زمانی قابل اعمال است

که با تصمیم کلیه اعضای شرکت و سهامداران صورت میگیرد.

تغییر دارندگان حق امضا
تمدید شرکت
این مطلب را هم ببینید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.