تمدید برند

تمدید برند

مالک علامت می تواند درخواست تمدید اعتبار ثبت علامت را برای دوره های متوالی ده ساله بنماید.درخواست تمدید ثبت ظرف یک سال قبل از انقضای مدت اعتبار ثبت علامت در هر دوره ، به عمل خواهد آمد. متقاضی میبایست درخواست خود را با موضوع درخواست تمدید در سامانه الکترونیکی ثبت نماید.

در صورت عدم درخواست تمدید ثبت ظرف مهلت یادشده، امکان درخواست آن ظرف مهلت ۶ ماه پس از پایان اعتبار ثبت علامت، با پرداخت جریمه تأخیر به میزان نصف هزینه ثبت علامت وجود دارد، والا ثبت علامت از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.

**جهت دریافت رمز در خصوص اظهارنامه هایی که به صورت اینترنتی ثبت نشده اند ، میبایست به اداره مراجعه نمایید.**

نحوه ثبت درخواست:

۱- ورود به سایت

۲- انتخاب گزینه ثبت انواع درخواست(رفع نقص، پرداخت حق الثبت، تمدید، انتقال و…)

۳-  انتخاب موضوع درخواست: درخواست تمدید

۴- تکمیل متن درخواست

۵-  ثبت  اطلاعات

۶- افزودن ضمائم

۷- بازبینی اطلاعات

۸- پرداخت هزینه و دریافت شماره مکانیزه

مدارک مورد نیاز:

۱-اصل یا کپی آخرین گواهی ثبت یا تمدید علامت تجاری(تمام صفحات)

۲-کپی شناسنامه و کارت ملی دارندگان حق امضاء برای اشخاص حقوقی طبق آخرین روزنامه رسمی

۳-مدارک مثبت هویت  مالک حقیقی(کپی شناسنامه و کارت ملی)

۴-کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی (شرکت یا موسسه و …)مبنی بر معرفی اعضا هیئت مدیران و دارندگان و دارنده حق امضاء مجاز

۵-وکالتنامه در صورتی که تقاضا توسط وکیل به عمل آمده باشد

۶-شش عدد نمونه از علامت

تمدید برند

تمدید برند تجاری به صورت اشخاص حقیقی یا حقوقی صورت گرفته است

ثبت طرح صنعتی
این مطلب را هم ببینید

مدارک لازم جهت تمدید علامت تجاری اشخاص حقیقی به شرح زیر است.
با توجه به ماده ۹۰

درخواست تمدید ثبت علامت توسط شخص تقاضا کننده علامت تجاری و یا نماینده قانونی او به ثبت رسیده

در دو نسخه آماده می شود و بعد از انقضاء به دفاتر ثبت ارائه می گردد.

شخص مرجع ثبت

شخص مرجع ثبت، بعر از دریافت کردن درخواست تمدید ثبت و پیوست ها

موارد لازم را در دفتر مربوطه وارد کرده و بر روی هر کدام از نسخه های درخواست تاریخ دریافت و شماره آن را ذکر میکنیم و نسخه دوم آن را که حاوی همان ویژگی های نسخه اصلی می باشد را پس از امضاء و مهر به عنوان رسید به درخواست کننده برگردانده می شود.

جهت انجام اقدامات لازم به تمدید بر اساس ماده ۹۱ علائم تجاری باید نکات زیر را در نظر گرفت :

  • – ارائه دادن شماره و تاریخ ثبت اظهار نامه و علامت که برند آن مورد درخواست می باشد.
  • – ارائه دسته بندی های کالا ها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن به ثبت رسیده است.

به وسیله  نماینده انجام گرفته باشد.

طبق  تبصره ۱ می توان تضمین کرد که درخواست تمدید ثبت زمانی قابل قبول خواهد بود

که هزینه ذکر شده پرداخت شده باشد.

تبصره ۲ در زمان تمدید ثبت مرجع ثبت وظیفه دارد دسته بندی محصولات را بر اساس آخرین ویرایش های دسته بندی بین المللی در دفتر ثبت و گواهی نامه تمدید ثبت علامت را وارد کند. هزینه مربوطه به تغییر طبقات بر آمده از اعمال ویرایش جدید دسته بندی بین المللی و هزینه های مربوط به منتشر کردن آگهی روزنامه رسمی توسط مالک برند پرداخت می گردد. تبصره۳ مالک علامت می تواند ضمن درخواست تمدید، درخواست جداگانه جهت کاهش طبقه یا کالاها و خدماتی که علامت برای آن به ثبت رسیده است را بدون پرداخت هزینه ثبت تغییر دهد و به دفاتر ثبت ارئه نماید.

ثبت ایده
این مطلب را هم ببینید

ثبت شرکت و ثبت برند و ثبت برند را از ما بخواهید

مزایای تمدید علامت تجاری

از جمله مزایای تمدید علامت تجاری این می باشد

که چنین قانونی سبب پیش گیری کردن از انباشته شدن تعداد زیاد علائم تجاری شده است که بعد از انتهای دوره اول یا دوره های بعدی در حالتی که مالک برند از علامت تجاری خود استفاده نکند، اختیاری هم چون این را داشته باشد که در برابر تمدید علامتی که منفعتی برای وی ندارد پیش گیری کند که چنین امری موجب انباشته نشدن علائم تجاری بی مصرف در کشور خواهد شد. در صورتی که برندی داری که از آن استفاده نمی کنید می توانید آن را به جهت فروش در سایت مشهور قرار داده و برند شما با مناسب ترین و عادلانه ترین و مقرون به صرفه ترین قیمت به فروش می رسد.

تمدید برند

 

طراحی سایت شرکتی
سئو سایت شرکتی
خدمات ساخت مهر فوری

طراحی و چاپ سربرگ

 

با کارشناسان ماهر ثبت والا
تماس بگیرید : 09129638860