تمدید شرکت

تمدید شرکت

شرکت های سهامی خاص برای ادامه فعالیت و شرکت در مناقصات و مزایدات

و اجرای پروژه های خود می بایست اعضای هیئت مدیره و سهامداران خود را

هر دوسال تعیین و تمدید و بازرسان خود را هر یک سال تعیین و تمدید کنند

که در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صورت میگیرد و آگهی می شود.

تمدید شامل شرکت های با مسئولیت محدود نمی شود  چون مدت فعالیت این نوع شرکتها نامحدود است.

تمدید شرکت

۱ نظر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.