تمدید شرکت

تمدید شرکت

شرکت های سهامی خاص برای ادامه فعالیت و شرکت در مناقصات و مزایدات

و اجرای پروژه های خود می بایست اعضای هیئت مدیره و سهامداران خود را

هر دوسال تعیین و تمدید و بازرسان خود را هر یک سال تعیین و تمدید کنند

که در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صورت میگیرد و آگهی می شود.

تمدید شامل شرکت های با مسئولیت محدود نمی شود  چون مدت فعالیت این نوع شرکتها نامحدود است.

تمدید شرکت
تغییر دارندگان حق امضا
این مطلب را هم ببینید
۱۹ شهریور ۱۳۹۸

۱ دیدگاه

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای کلیه امور ثبتی با خط ویژه 02144388020 تماس حاصل فرمایید