ثبت انجمن

ثبت انجمن

به موجب ماده ۱ قانون ضوابط و مقررات تاسیس مراکز ، موسسات ، کانون ها و انجمن های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آن ها

؛ مرکز، موسسات ، کانون ها و انجمن های فرهنگی ، تشکیلاتی است (ثبت انجمن)

که با اهداف و مقاصد فرهنگی اعم از انتفاعی یا غیر انتفاعی و بر اساس شرایط مقرر به مسئولیت اشخاص حقیقی

یا حقوقی اعم از دولتی ، عمومی و خصوصی ، افراد واجد شرایط برای فعالیت در یک یا چند قلمرو فرهنگی

، هنری و سینمایی و مطبوعاتی با سرمایه ایرانی تشکیل می دهند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز تاسیس،

نظارت بر فعالیت ها و انحلال آن ها را صادر می کند.
وفق ماده ۵ آیین نامه ی مذکور ، اهداف فرهنگی این قبیل مراکز باید در اساسنامه تنظیمی

ثبت انجمن

به رعایت کامل قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران و ضوابط فرهنگی ملزم شوند و فعالیت آن ها منافاتی با مبانی فرهنگ عمومی نداشته باشد.

 • شرایط موسسان و مدیر مسئول

به موجب ماده ۶ ، موسس یا موسسان و مدیر مسئول تشکیلات فرهنگی باید واجد شرایط ذیل باشند:

 • تابعیت جمهوری اسلامی ایران
 • نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر به تایید مراجع ذی ربط و برخورداری از حسن شهرت
 • محجور نبودن و عدم ورشکستگی به تقلب و تقصیر
 • دارا بودن ۲۵ سال سن و متاهل بودن
 • انجام خدمت وظیفه عمومی و یا ارائه برگ معافیت دائم
 • داشتن امکانات کافی مناسب به تشخیص فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • داشتن مدرک کارشناسی یا معادل آن به تشخیص مراجع ذی ربط
 • صلاحیت علمی و تخصصی یا تجارب کافی متناسب با موضوع ( برای تقاضای مراکز تک منظوره )
 • داشتن ۶ ماه سابقه موثر فعالیت در موسسات و مراکز فرهنگی چند منظوره ( برای تقاضای مراکز چند منظوره )
 • ضوابط مندرج در اساسنامه

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با مصاحبه ها و بررسی های لازم و کافی ظرف یک ماه

درباره تایید صلاحیت یا عدم پذیرش تقاضا اعلام نظر خواهد نمود

و در صورت اعلام موافقت اصولی با تقاضا، موسس یا موسسان موظفند

ثبت شرکت سهامی عام
این مطلب را هم ببینید

در مدت یک ماه از تاریخ اعلام نسبت به ارائه اساسنامه و تحقق شرایط مندرج در آن اقدام نماید.( ماده ۸)
وفق ماده ۱۰ ، اساسنامه مرکز فرهنگی باید واجد این نکات باشد:

 • ذکر اهداف فرهنگی و مصادیق فعالیت ها و انطباق آن ها با شرایط مقرر
 • ذکر نام و نوع فعالیت ( غیر تجاری انتفاعی یا غیر انتفاعی ) تابعیت و سرمایه و مدت فعالیت و التزامات قانونی مرکز فرهنگی
 • ارکان و تشکیلات مرکز( موسس یا موسسان ، هیات مدیره و مدیر عامل یا مدیر مسئول،مجامع عمومی و نحوه تشکیل جلسات و رسمیت آن ها و نصاب مقرر برای تصمیم گیری با تعیین حدود و وظایف و اختیارات و مسئولیت های هر یک به تفکیک )
 • سرمایه اولیه و منابع تامین درآمد و دارایی و وضع امور مالی و محاسباتی و نحوه تقسیم سود ( در مورد مراکز انتفاعی ) یا تخصیص درآمدها ( در مورد مراکز غیر انتفاعی ) و چگونگی تامین هزینه ها و زیان های احتمالی.
 • چگونگی اداره و عضو پذیری مراکز فرهنگی در آینده
 • شرایط انحلال و تعیین تکلیف اموال مرکز فرهنگی پس از انحلال
 • سایر شرایط و ضوابط با توجه به ضوابط و اهداف فرهنگی و بر اساس مقررات حاکم بر موسسات غیر تجاری که با مقاصد فرهنگی و در قلمرو یک یا چند فعالیت پیش بینی شده در ماده ۱ فعالیت می کنند.
 • نکته:

۱-اساسنامه پیشنهادی متضمن موارد یاد شده در ماده ۱۰ باید در دو نسخه تنظیم و به همراه صورت جلسات پس از امضا به تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برسد.
۲- در انجمن های فرهنگی ( ادبی ، هنری ) که نوع فعالیت آن ها غیر انتفاعی است تعداد موسسان نباید از ۳ نفر کمتر باشد ولی در موسسات فرهنگی که در قلمرو یک فعالیت فرهنگی تاسیس می شود، رعایت این شرایط الزامی نیست و موسسات

و مراکز فرهنگی که در قلمرو دو فعالیت موضوع این ضوابط تاسیس می شوند

تعداد موسسان نباید از تعداد فعالیت های فرهنگی پیش بینی شده در اساسنامه آن ها کمتر باشد.
مراکز فرهنگی پس از تایید صلاحیت موسسات و مدیر مسئول و تصویب اساسنامه و صدور مجوز باید نسبت به ثبت آن بر طبق اساسنامه ای که به تایید هیات رسیده اقدام و نسخه ای از اساسنامه ممهور به مهر اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری را به ذکر شماره ثبت و به دبیرخانه هیات تسلیم کنند و سازمان ثبت نیز موظف است نسبت به ثبت مراکز فرهنگی موضوع این ضوابط بر طبق اساسنامه مورد تایید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اقدام نماید.(ماده ۲۲)
تبصره ۱: سازمان ثبت اسناد باید از ثبت مراکز ، موسسات ، کانون ها و انجمن های فرهنگی فاقد مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خودداری نماید.
تبصره ۲: هر گاه پس از صدور مجوز در مدت ۶ ماه نسبت به ثبت مراکز فرهنگی اقدامی نشود مجوز مرکز فرهنگی بی اعتبار می شود و با این قبیل مراکز ثبت نشده به عنوان فاقد مجوز برخورد قانونی خواهد شد.

ثبت شرکت صرافی
این مطلب را هم ببینید

انجمن علمی به انجمنی اطلاق می شود که در یک رشته علمی مشخص (مصوب شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم تحقیقات پژوهشی و فناوری )فعالیت کنند.این انجمن ها به عنوان نهادی علمی امکان فعالیت علاقه مندان را در زمینه های گوناگون علمی فراهم می سازد.
با عنایت به ماده ی ۱ نحوه تشکیل و صدور تاسیس انجمن های علمی و ادبی و هنری، تاسیس انجمن های علمی و ادبی و هنری و موافقت نهایی با تشکیل آن ها و صدور مجوز تاسیس و تجدید پروانه و نظارت بر حسن انجام کار آن ها بر حسب مورد بر عهده وزارت فرهنگ و آموزش عالی،بهداشت،درمان و آموزش پزشکی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

ثبت انجمن
متقاضیان تاسیس انجمن های علمی در زمان درخواست،لازم است به نکات ذیل توجه کنند:
 • تعداد اعضا هیات موسس حداقل ۱۰ نفر باشند.(با ترکیب ۶۰% مرتبه علمی استادی و دانشیاری)
 • اعضاء هیات موسس افراد شناخته شده هیات علمی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و متخصصین دستگاه های اجرایی در رشته مورد نظر باشند.
 • به منظور مشارکت فعال و فراگیر بودن انجمن ها،هیات موسس نبایستی از یک دانشگاه یا یک موسسه پژوهشی و یا یک دستگاه اجرایی خاص باشند.

اعضای هیات موسس و هیات مدیره باید دارای شرایط ذیل باشند:

 • تابعیت ایران
 • الزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • نداشتن سوء پیشینه کیفری،نداشتن نقش موثر در تحکیم رژیم گذشته و عدم وابستگی به احزاب و گروه های محارب با نظام
 • داشتن سطح تحصیلی و تجارب علمی،فنی،ادبی و هنری مناسب حسب مورد به تشخیص کمیسیون مربوط

مدارک مورد نیاز برای تاسیس انجمن های علمی عبارت است از:

 • تکمیل و ارسال فرم تقاضای تاسیس از طرف اعضای هیات موسس
 • تکمیل و ارسال فرم پرسشنامه مشخصات فردی و اعضای هیات موسس
 • ارائه اساسنامه انجمن
 • ارائه خلاصه بیوگرافی علمی هر یک از اعضای هیات موسس(cv)
 • ارائه کپی آخرین مدرک تحصیلی و آخرین حکم کارگزینی
 • ارائه طرح توجیهی ضرورت تشکیل انجمن( در یک صفحه)
 • ارائه مدارکی از انجمن های مشابه بین المللی در صورت وجود
ثبت شرکت آژانس هواپیمایی
این مطلب را هم ببینید

توجه:اساسنامه باید در ۳ نسخه اصلی تهیه شود و تمام صفحات آن را اعضا هیات موسس امضا کنند.

بنابراین توصیه می شود پس از تکمیل اساسنامه،یک نمونه از آن را برای بررسی اولیه به دفتر انجمن های علمی ارائه فرمایید.

همچنین،اساسنامه انجمن ها و هر گونه تغییر در موارد آن می بایست به تصویب وزارت مربوط برسد.
اساسنامه پیشنهادی هیات موسس باید حاوی نکات ذیل باشد:

 • هدف از تشکیل انجمن،موضوع فعالیت و نام آن
 • ارکان تشکیلات،شرح وظایف،حدود اختیارات و مسئولیت هر رکن
 • شرایط عضویت در انجمن
 • نحوه انتخاب مسئولان و کارگزاران انجمن
 • مرکز اصلی انجمن و نحوه فعالیت احتمالی مرکز انجمن در شهرستان ها
 • منابع تامیت مالی انجمن
 • مدت فعالیت
 • ترتیب انحلال و تسویه

ثبت انجمن

پس از صدور مجوز تاسیس انجمن،هیات موسس می تواند برابر مقررات مربوط نسبت به ثبت انجمن اقدام کند.
مدت اعتبار پروانه صادره حداکثر ۴ سال است

و انجمن موظف است سه ماه قبل از انقضای مدت مذکور درخواست تجدید پروانه انجمن را به کمیسیون تسلیم نماید.

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.