ثبت شرکت پیمانکاری

ثبت شرکت پیمانکاری

چگونه است؟ برای ثبت شرکت پیمانکاری خدمات شهری چه باید کرد؟ و هزینه ثبت شرکت پیمانکاری عمرانیچقدر است؟ برای شرکت های پیمانکاری هم به شکل حقیقی و هم به شکل حقوقی می توانند اموری مانند، اجرا، نصب، ساخت، حمل و نقل، تهیه و غیره را به انجام برسانند. منظور از شرکت های پیمانکاری حقیقی، شرکت های هستند که در آنها فرد، رتبه پیمانکاری داشته و در حقیقت از افراد اصلی شرکت می باشد. اما منظور از شرکت های پیمانکاری حقوقی، فردی است که در آنها پیمانکار با تأیید صلاحیت و شرایط حقوقی، می تواند اقدام به ثبت  شرکت پیمانکاری در اداره ثبت نماید.

ثبت شرکت های پیمانکاری

– ارائه کپی مدارک هویتی کل اعضای شرکت از جمله کارت ملی و شناسنامه.

انواع شرکت های پیمانکاری

براساس مفاد آئین نامه  معاونت راهبردی ریاست جمهوری، شرکت های پیمانکاری در ۱۱ گروه مختلف تقسیم بندی می شوند که هریک با توجه به موضوع و قالب کاری خود، فعالیت می نمایند.

  • ثبت شرکت های پیمانکاری ساختمان.
  • ثبت شرکت های پیمانکاری راه وترابری.
  • ثبت شرکت های پیمانکاری تأسیساتی و تجهیزاتی.
  • ثبت شرکت های پیمانکاری صنعت(صنایع).
  • ثبت شرکت های پیمانکاری بازسازی و مرمت آثار باستانی.
  • ثبت شرکت های پیمانکاری کشاورزی.
  • ثبت شرکت های پیمانکاری مهندسی آب و آبیاری.
  • ثبت شرکت های پیمانکاری ارتباطات.
  • ثبت شرکت های پیمانکاری نفت و گاز(نیرو).
  • ثبت شرکت های پیمانکاری کاوشات زمینی.

با توجه به زمینه های مختلف کاری بیان شده، هر شرکت پیمانکار موظف است که به ثبت شرکت خود اقدام نماید تا بتواند به راحتی در مناقصه و مزایده های عمومی حضور داشته باشد و عملیات خود را قانونی و رسمی به انجام رساند.

ثبت شرکت دکوراسیون داخلی
این مطلب را هم ببینید

در این مطلب تلاش شده است ابتدا ثبت شرکت های پیمانکاری را با بیان مدارک و شرایط مورد نیاز تشریح نموده و در پایان، رتبه بندی شرکت های پیمانکار نیز به اختصار بیان گردد.

ثبت شرکت پیمانکاری

در ثبت شرکت های پیمانکاری، باید به این نکته توجه داشت که شرکت را با کدام یک از اقسام شرکت های تجاری به ثبت رساند

و در این میان، آنچه در میان عموم رایج تر و به قابل قبول تر می باشد،

دو نوع شرکت های سهامی خاص و شرکت های با مسئولیت محدود می باشد.

البته انتخاب نوع ثبت شرکت های پیمانکاری بیشتر با قالب ثبت سهامی خاص انجام می گیرد

و دلیل آن این است که این نوع شرکت ها، اعتبار بیشتری در گرفتن وام و تسهیلات بانکی،

انعقاد قراردادهای پیمانی و اجرایی و شرکت در مزایده و مناقصه ها دارند.

در این مطلب به ثبت شرکت های پیمانکاری سهامی خاص و ثبت شرکت های پیمانکاری با مسئولیت محدود پرداخته می شود.

ثبت شرکت های پیمانکاری

شرایط ثبت شرکت های پیمانکاری با مسئولیت محدود

-می بایست شرکت پیمانکاری، حداقل سرمایه شرکت مورد نیاز۱۰۰هزار تومان را فراهم سازد.

-می بایست شرکت پیمانکاری تعهد نامه پرداخت کل سرمایه را ارائه نماید.

-حداقل اعضای شرکت پیمانکاری می بایست ۲ نفر باشند.

مدارک ثبت شرکت های پیمانکاری با مسئولیت محدود:

-ارائه کپی مدارک هویتی کل اعضای شرکت از جمله کارت ملی و شناسنامه.

-ارائه گواهی نداشتن سوء پیشینه کیفری اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل.

-ارائه اقرارنامه که توسط هریک از اعضاء امضا شده باشد.

ثبت شرکت های پیمانکاری

شرایط ثبت شرکت های پیمانکاری سهامی خاص

ثبت شرکت بازرگانی
این مطلب را هم ببینید

-می بایست شرکت پیمانکاری، حداقل سرمایه یک میلیون ریال را داشته باشد.

-می بایست تعهد نامه پرداخت ۳۵% سرمایه، به صورت نقدی ارائه شود.

-حداقل اعضای شرکت پیمانکاری ۵ نفر می باشند که ۳ نفر عضو هیأت مدیره و ۲ بازرس که جزو اعضای شرکت نباشند.

ثبت شرکت های پیمانکاری

مدارک مورد نیاز ثبت شرکت های پیمانکاری سهامی خاص:

-پر کردن فرم مشخصات اعضای شرکت پیمانکاری.

-پر کردن فرم تعیین نام شرکت پیمانکاری

– ارائه اقرارنامه اعضای شرکت، که به امضای هر یک از اعضاء رسیده باشد.

-ارائه گواهی نداشتن سوء پیشینه کیفری و محکومیت اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل.

-ارائه گواهی نماینده قانونی یا همان وکیلی که کار ثبت شرکت پیمانکاری را انجام داده است(وکالت نامه).

ثبت شرکت پیمانکاری

۱ نظر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.