سرمایه تعهدی

سرمایه تعهدی

سرمایه تعهدی  چیست؟

شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد
شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می شود: سهامی عام و سهامی خاص

  • سرمایه شرکت سهامی :

سرمایه اولیه در شرکت سهامی عام : شرکت سهامی عام شرکتی است که موًسسین آن قسمتی از سرمایه ی شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تاًمین می کنند. سرمایه ی اولیه در شرکت های  سهامی عام در موقع تاًسیس از پنج میلیون ریال نباید کمتر باشد.در صورتیکه سرمایه ی شرکت بعد از تاًسیس به هر علت از حداقل مذکور کمتر شود،  باید ظرف یکسال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگر از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع می تواند انحلال آن را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند.
سرمایه اولیه در شرکت سهامی خاص: شرکت سهامی خاص شرکتی است که تمام سرمایه ی آن توسط موسسین تامین گردیده است  ، مواد اصلاحی قانون تجارت  با تشریفاتی کمتر و اموری ساده تر که طبعاً شرکا کمتری دارد  ، یک نوع شرکت سهامی مقرر داشته که شرکت سهامی خاص نامیده می شود.سرمایه ی شرکت سهامی خاص نباید کمتر از یک میلیون باشد.در صورتی که به عللی سرمایه ی شرکت تقلیل پیدا کند باید شرکا در ظرف یکسال آن را جبران کنند .در غیر این صورت شرکت را به نوع دیگر از شرکت ها از قبیل با مسئولیت محدود یا تضامنی تبدیل نمایند.

  • حداقل تعهد و پرداخت سرمایه در سهامی خاص و عام
ثبت شرکت ساختمانی و ابنیه
این مطلب را هم ببینید

هم در سهامی عام و هم در سهامی خاص، شرط لازم برای ایجاد شخصیت حقوقی تعهد تمام سرمایه و پرداخت حداقل سی و پنج درصد کل سرمایه می باشد، با این تفاوت که در سهامی عام تعهد و پرداخت توسط موسسین و پذیره نویسان انجام می شود اما در شرکت سهامی خاص فقط توسط موسسین . هم چنین به موجب بند ۵ ماده ۲۴۳ لایحه ، برای صادر کنندگان سهم قبل از تعهد کلیه سرمایه و پرداخت حداقل سی و پنج درصد از کل سرمایه، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است .

  • مسئولیت موسسین در قبال هزینه های عدم ثبت

به موجب ماده ۱۹ لایحه ، در صورت عدم ثبت شرکت ظرف شش ماه ، ” هر گونه هزینه ای که برای تاسیس شرکت پرداخت یا تعهد شده باشد به عهده موسسین خواهد بود “.

  • مسئولیت موسسین در قبال تاسیس و ثبت شرکت

به موجب ماده ۲۳ لایحه ، موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که برای تاسیس و ثبت شرکت انجام می دهند ، مسئولیت تضامنی دارند. مثلاَ موسسین می دانستند کلیه سهام شرکت صحیحاَ تعهد نشده ولی اعلام نکرده اند.
علی رغم عدم تصریح ماده به نظر می رسد، مسئولیت تضامنی برای موسساتی است که تقصیر داشته اند.

  • ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات قانونی در تشکیل شرکت

به موجب ماده ۲۷۰ لایحه ، ” هر گاه مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی یا عملیات آن یا تصمیماتی که توسط هر یک از ارکان شرکت اتخاذ می گردد رعایت نشود بر حسب مورد بنا به درخواست هر ذینفع، بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات مذکور به حکم دادگاه اعلام خواهد شد لیکن موسسین و مدیران و بازرسان و صاحبان سهام شرکت نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند .”
عدم رعایت مقررات قانونی در تشکیل شرکت، مانند آن که تعداد شرکا در شرکت از حداقل مقرر قانونی پایین تر باشد یا سرمایه شرکت سهامی عام از ۵ میلیون ریال پایین تر باشد یا تمام سرمایه تعهد نشده باشد.

شرایط لازم برای ثبت شرکت | ثبت شرکت | Company registration
این مطلب را هم ببینید
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ثبت شرکت تولیدی
۶ شهریور ۱۳۹۸
۱ دیدگاه

ثبت شرکت تولیدی

ثبت شرکت تولیدی تولید در لغت نامه به معنای پدید ...

ثبت شرکت بازرگانی
۶ شهریور ۱۳۹۸
۱ دیدگاه

ثبت شرکت بازرگانی

ثبت شرکت بازرگانی ثبت شرکت بازرگانی به شرکتی الحاق ...

ثبت شرکت تضامنی
۷ شهریور ۱۳۹۸
۱ دیدگاه

ثبت شرکت تضامنی

ثبت شرکت تضامنی در صورتی که در یک شرکت یک ...

ثبت شرکت خارجی
۷ شهریور ۱۳۹۸
۱ دیدگاه

ثبت شرکت خارجی

ثبت شرکت خارجی تشخیص اینکه شرکتی ایرانی است یا خارجی ...