پلمپ دفاتر رسمی

پلمپ دفاتر رسمی

پلمپ دفاتر برای مشخص نمودن فعالیت های سالیانه شرکت به صورت اجباری ارائه داده می شوند،

هر شرکت و سازمانی میبایست جهت بررسی کلیه فعالیت های مالی خود و پرداخت مالیات،

دفاتر پلمپ مالیاتی که شامل یک دفتر روزنامه و یک دفتر کل می باشد را تهیه کند

(کلیه شرکت ها اعم از فعال و غیر فعال موظف به  اخذ دفاتر پلمپ می باشند). کلیه صفحات این دفاتر در اداره مالیات و ثبت شرکت ها پلمپ می شوند

به این دلیل دفاتر پلمپ نامیده می شوند، لذا پلمپ دفاتر تجاری از اهمیت زیادی برخوردار می باشد

پلمپ دفاتر رسمی
اخد جواز کسب و کار
این مطلب را هم ببینید

۱ نظر

ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.