روز: شهریور ۹, ۱۳۹۸

تصویب اساسنامه جدید در موسسه ثبتی والا در اسرع وقت انجام میگیرد
تغییرات شرکت
خانم بیاتی

تصویب اساسنامه جدید

تصویب اساسنامه جدید در اساسنامه و مدارک شرکت از تغییرات مهم و تعیین کننده در شرکت می باشد که جایگاه ویژه ای نیز دارد. سامانه

ادامه مطلب »
افزایش سرمایه شرکت
تغییرات شرکت
خانم بیاتی

افزایش سرمایه شرکت

افزایش سرمایه شرکت زمانیکه شرکت برای پاسخگویی به نیازها و گسترش فعالیت‌های خود به منابع مالی جدید نیاز داشته باشد، با پیشنهاد هیئت مدیره(سهامداران) شرکت

ادامه مطلب »
تغییر آدرس شرکت
تغییرات شرکت
خانم بیاتی

تغییر آدرس شرکت

تغییر آدرس شرکت تغییر آدرس شرکت به منظور تغییر مکان از محل شرکت به محلی دیگر می باشد. آدرس هر شرکت محل قانونی و نشانی

ادامه مطلب »
انحلال شرکت
تغییرات شرکت
خانم بیاتی

انحلال شرکت

انحلال شرکت انحلال شرکت به منزله پایان عمر شرکت و عدم ادامه فعالیت می باشد که اعضا اقدام به ثبت انحلال می نمایند، برای اقدام

ادامه مطلب »
تغییر نام شرکت
تغییرات شرکت
خانم بیاتی

تغییر نام شرکت

تغییر نام شرکت نام کامل شخص حقوقی،نامی است که توسط اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تایید گردیده است.اشخاص حقوقی (شرکت)پس از ثبت،می

ادامه مطلب »
تصویب تراز نامه مالی در موسسه ثبتی والا در اسرع وقت انجام میگیرد
تغییرات شرکت
خانم بیاتی

تصویب ترازنامه مالی

تصویب تراز نامه مالی در این مطلب برآنیم تا رسیدگی به وضع مالی شرکت و ترازنامه یا بیلان مالی شرکت را مورد بحث قرار دهیم.

ادامه مطلب »
المثنی آگهی ثبت
تغییرات شرکت
خانم بیاتی

المثنی آگهی ثبت

المثنی آگهی ثبت درخواست صدور مدارک المثنی برای شرکت گم شدن مدارک و اسناد شرکت امری است که ممکن است در طی زمان برای برخی

ادامه مطلب »