روز: شهریور ۹, ۱۳۹۸

تصویب اساسنامه جدید در موسسه ثبتی والا در اسرع وقت انجام میگیرد

تصویب اساسنامه جدید

تصویب اساسنامه جدید در اساسنامه و مدارک شرکت از تغییرات مهم و تعیین کننده در شرکت می باشد که جایگاه ویژه ای نیز دارد. سامانه

بیشتر بدانید »
افزایش سرمایه شرکت

افزایش سرمایه شرکت

افزایش سرمایه شرکت زمانیکه شرکت برای پاسخگویی به نیازها و گسترش فعالیت‌های خود به منابع مالی جدید نیاز داشته باشد، با پیشنهاد هیئت مدیره(سهامداران) شرکت

بیشتر بدانید »
تغییر آدرس شرکت

تغییر آدرس شرکت

تغییر آدرس شرکت تغییر آدرس شرکت به منظور تغییر مکان از محل شرکت به محلی دیگر می باشد. آدرس هر شرکت محل قانونی و نشانی

بیشتر بدانید »
انحلال شرکت

انحلال شرکت

انحلال شرکت انحلال شرکت به منزله پایان عمر شرکت و عدم ادامه فعالیت می باشد که اعضا اقدام به ثبت انحلال می نمایند، برای اقدام

بیشتر بدانید »
تغییر نام شرکت

تغییر نام شرکت

تغییر نام شرکت نام کامل شخص حقوقی،نامی است که توسط اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تایید گردیده است.اشخاص حقوقی (شرکت)پس از ثبت،می

بیشتر بدانید »
المثنی آگهی ثبت

المثنی آگهی ثبت

المثنی آگهی ثبت درخواست صدور مدارک المثنی برای شرکت گم شدن مدارک و اسناد شرکت امری است که ممکن است در طی زمان برای برخی

بیشتر بدانید »