روز: شهریور ۱۹, ۱۳۹۸

سرمایه تعهدی

سرمایه تعهدی

سرمایه تعهدی سرمایه تعهدی  چیست؟ شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام

بیشتر بدانید »
ختم تصفیه

ختم تصفیه

ختم تصفیه به فرآیندی که طی آن یک شرکت پایان یافته و دارایی های آن میان شرکا تقسیم می شود ، تصفیه گفته می شود.

بیشتر بدانید »
تمدید شرکت

تمدید شرکت

تمدید شرکت شرکت های سهامی خاص برای ادامه فعالیت و شرکت در مناقصات و مزایدات و اجرای پروژه های خود می بایست اعضای هیئت مدیره

بیشتر بدانید »
ایجاد شعبه

ایجاد شعبه

ایجاد شعبه زمانیکه یک شرکت تصمیم میگیرد در مکانی دیگر به علت گسترش فعالیت خود شعبه یا شعبات جدید ایجاد کند، برای شرکت مانند تغییر

بیشتر بدانید »
آگهی دعوت

آگهی دعوت

آگهی دعوت  تشریفات دعوت مجمع عمومی شرکت سهامی و ثبت دستور جلسه تشریفات دعوت مجمع عمومی شرکت سهامی و ثبت دستور جلسه – وظیفه دعوت

بیشتر بدانید »
ثبت شرکت حسابداری

ثبت شرکت حسابداری

ثبت شرکت حسابداری و موسسه خدمات مالی چگونه یک شرکت حسابداری بزنیم؟ شرایط و مراحل ثبت شرکت حسابداری چیست؟ هزینه ثبت آن به چه صورت

بیشتر بدانید »