ختم تصفیه

ختم تصفیه

اپراتور شماره 1
در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۸

ختم تصفیه به فرآیندی که طی آن یک شرکت پایان یافته و دارایی های آن میان شرکا تقسیم می شود ، تصفیه گفته می شود. تصفیه شرکت سهامی مشتمل بر عملیات ذیل می باشد : _ نقد کردن دارایی شرکت منحله _ وصول مطالبات شرکت منحله _ پرداخت دیون شرکت منحله _ تقسیم باقیمانده دارایی شرکت بین سهامداران تصفیه امور شرکت سهامی با مدیران شرکت است ، مگر اینکه اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی فوق العاده که رای به انحلال شرکت می دهد، ترتیب دیگر مقرر داشته باشد. ( ماده 204 ل. ا. ق. ت ) پس در درجه اول مدیران شرکت برای انجام امور تصفیه انتخاب می شوند ، از طرف دیگر شرکت می تواند مدیر ...

ادامه مطلب
تمدید شرکت

تمدید شرکت

اپراتور شماره 1
در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۸

تمدید شرکت شرکت های سهامی خاص برای ادامه فعالیت و شرکت در مناقصات و مزایدات و اجرای پروژه های خود می بایست اعضای هیئت مدیره و سهامداران خود را هر دوسال تعیین و تمدید و بازرسان خود را هر یک سال تعیین و تمدید کنند که در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صورت میگیرد و آگهی می شود. تمدید شامل شرکت های با مسئولیت محدود نمی شود  چون مدت فعالیت این نوع شرکتها نامحدود است. تمدید شرکت

ادامه مطلب
تغییر دارندگان حق امضا

تغییر دارندگان حق امضا

اپراتور شماره 1
در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۸

تغییر دارندگان حق امضا شرکت برای امضاء کردن چک ها و سفته ها و قراردادها و اوراق بهادار و اوراق عادی و اداری ، یکی یا همه اعضای هیئت مدیره را به عنوان دارنده یا دارندگان حق امضا معرفی می کند ، حق امضاء شرکت را می تواند یک یا چند نفر داشته باشد که با موافقت کلیه اعضای هیئت مدیره به اعضا اعطاء می شود، پس از تاسیس شرکت، تغییر در حق امضاء  در هر زمانی قابل اعمال است که با تصمیم کلیه اعضای شرکت و سهامداران صورت میگیرد. تغییر دارندگان حق امضا

ادامه مطلب
ایجاد شعبه

ایجاد شعبه

اپراتور شماره 1
در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۸

ایجاد شعبه زمانیکه یک شرکت تصمیم میگیرد در مکانی دیگر به علت گسترش فعالیت خود شعبه یا شعبات جدید ایجاد کند، برای شرکت مانند تغییر آدرس می باشد و دارای شرایط و مدارک یکسان است و همان مراحل در سازمان ثبت شرکت ها طی خواهد شد. ایجاد شعبه

ادامه مطلب
انتخاب یا تمدید مدیر تصفیه

انتخاب یا تمدید مدیر تصفیه

اپراتور شماره 1
در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۸

انتخاب یا تمدید مدیر تصفیه بعد از انحلال شرکت مدیران دیگر سمتی ندارند و به دلایل زیر فرد یا افرادی به عنوان مدیر تصفیه یا مدیران تصویه انتخاب می‎شود که وظایف زیر را بر عهده دارند: پیگیری کارهای ناتمام شرکت پیگیری مطالبات و بدهکاری‌های شرکت پیگیری اجناس موجود در انبار شرکت که باید به فروش برسند. پیگیری دعاوی شرکت پیگیری تقسیم دارایی‌های شرکت بین شرکاء یا سهامداران شرکت مدیر تصفیه اغلب از اشخاص بصیر و مورد اعتماد انتخاب می‌شود و باید تمام امور شرکت را بر عهده بگیرد و تعهدات شرکت را انجام دهد، مطالبات را وصول کند و اگر لازم بود معاملاتی انجام دهد. موارد اصلاحی قانون تجارت برای مدیر یا مدیران تصفیه وظایفی معین کرده که قسمتی ...

ادامه مطلب
آگهی دعوت

آگهی دعوت

اپراتور شماره 1
در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۸

آگهی دعوت  تشریفات دعوت مجمع عمومی شرکت سهامی و ثبت دستور جلسه تشریفات دعوت مجمع عمومی شرکت سهامی و ثبت دستور جلسه – وظیفه دعوت مجمع عمومی عادی سالانه به عهده هیات مدیره شرکت است و چنانچه هیات مدیره مجمع را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس شرکت مکلف است این وظیفه را انجام دهد. گاهی مشاهده می شود در شرکت های سهامی هیات مدیره و بازرسان به تکلیف خود در مورد دعوت مجمع عمومی شرکت در مواعد تعیین شده در قانون اقدام نمی نمایند و سهام داران به دنبال برگزاری مجمع هستند یا سهام دار جدیدی که به واسطه خرید سهام مالک عمده سهام شده و می تواند تعدادی از اعضای هیات مدیره ...

ادامه مطلب
اصلاح مواد اساسنامه شرکت

اصلاح مواد اساسنامه شرکت

اپراتور شماره 1
در تاریخ ۱۹ شهریور ۱۳۹۸

اصلاح مواد اساسنامه شرکت هرگاه شرکت تصمیم بگیرد در برخی مواد اساسنامه تغییر ایجاد کند اقدام به اصلاح مواد اساسنامه می نماید ، هرگونه تغییر یا اصلاح اصلاح مواد اساسنامه شرکت در اساسنامه باید با موافقت شرکا و هیئت مدیره صورت پذیرد . اصلاح مواد اساسنامه شرکت

ادامه مطلب
تصویب اساسنامه جدید

تصویب اساسنامه جدید

اپراتور شماره 1
در تاریخ ۹ شهریور ۱۳۹۸

تصویب اساسنامه جدید در اساسنامه و مدارک شرکت از تغییرات مهم و تعیین کننده در شرکت می باشد که جایگاه ویژه ای نیز دارد. سامانه اینترنتی تصویب اساسنامه جدید و ثیت آنلاین تغییر اساسنامه نیز به همین منظور راه اندازی گردیده است که متعلق به اداره ثبت شرکتها می باشد و هدف از آن سهولت در تصویب اساسنامه جدید شرکتها می باشد. تصویب اساسنامه جدید باید در اداره ثبت شرکتها تایید و ثبت شود. سامانه ثبت تصویب اساسنامه جدید باید دقیقا بر طبق دستورات و تصمیمات اخذ شده تکمیل گردد. اظهارنامه تصویب اساسنامه جدید برای درج اطلاعات تصویب اساسنامه جدید تنظیم می گردد.مشاوره در خصوص ثبت تغییرات این امکان را به ما میدهد ...

ادامه مطلب
افزایش سرمایه شرکت

افزایش سرمایه شرکت

اپراتور شماره 1
در تاریخ ۹ شهریور ۱۳۹۸

افزایش سرمایه شرکت زمانیکه شرکت برای پاسخگویی به نیازها و گسترش فعالیت‌های خود به منابع مالی جدید نیاز داشته باشد، با پیشنهاد هیئت مدیره(سهامداران) شرکت جهت تامین منابع مورد نیاز اقدام به افزایش سرمایه میکند تا سرمایه شرکت به میزان مورد نظر افزایش یابد. افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید یـا بـالا بـردن مبلغ اسمی سهام موجود،صورت میگیرد.

ادامه مطلب
تغییر آدرس شرکت

تغییر آدرس شرکت

اپراتور شماره 1
در تاریخ ۹ شهریور ۱۳۹۸

تغییر آدرس شرکت تغییر آدرس شرکت به منظور تغییر مکان از محل شرکت به محلی دیگر می باشد. آدرس هر شرکت محل قانونی و نشانی معتبر آن است که در آگهی تاسیس اعلام می شود، تغییر آدرس بدلیل تغییر مکان فیزیکی دفتر مرکزی یک شرکت صورت میگیرد که باید ثبت و آگهی شود. تغییر آدرس شرکت

ادامه مطلب
برای کلیه امور ثبتی با خط ویژه 02144388020 تماس حاصل فرمایید