ختم تصفیه

ختم تصفیه

۱۹ شهریور ۱۳۹۸

ختم تصفیه به فرآیندی که طی آن یک شرکت پایان یافته و دارایی های آن میان شرکا تقسیم می شود ، تصفیه گفته می شود. تصفیه شرکت سهامی مشتمل بر عملیات ذیل می باشد : _ نقد کردن دارایی شرکت منحله _ وصول مطالبات شرکت منحله _ پرداخت دیون شرکت منحله _ تقسیم باقیمانده دارایی شرکت بین سهامداران تصفیه امور ...

ادامه مطلب
تمدید شرکت

تمدید شرکت

۱۹ شهریور ۱۳۹۸

تمدید شرکت شرکت های سهامی خاص برای ادامه فعالیت و شرکت در مناقصات و مزایدات و اجرای پروژه های خود می بایست اعضای هیئت مدیره و سهامداران خود را هر دوسال تعیین و تمدید و بازرسان خود را هر یک سال تعیین و تمدید کنند که در مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صورت میگیرد و آگهی می شود. تمدید ...

ادامه مطلب
تغییر دارندگان حق امضا

تغییر دارندگان حق امضا

۱۹ شهریور ۱۳۹۸

تغییر دارندگان حق امضا شرکت برای امضاء کردن چک ها و سفته ها و قراردادها و اوراق بهادار و اوراق عادی و اداری ، یکی یا همه اعضای هیئت مدیره را به عنوان دارنده یا دارندگان حق امضا معرفی می کند ، حق امضاء شرکت را می تواند یک یا چند نفر داشته باشد که با موافقت کلیه اعضای هیئت ...

ادامه مطلب
ایجاد شعبه

ایجاد شعبه

۱۹ شهریور ۱۳۹۸

ایجاد شعبه زمانیکه یک شرکت تصمیم میگیرد در مکانی دیگر به علت گسترش فعالیت خود شعبه یا شعبات جدید ایجاد کند، برای شرکت مانند تغییر آدرس می باشد و دارای شرایط و مدارک یکسان است و همان مراحل در سازمان ثبت شرکت ها طی خواهد شد. ایجاد ...

ادامه مطلب
انتخاب یا تمدید مدیر تصفیه

انتخاب یا تمدید مدیر تصفیه

۱۹ شهریور ۱۳۹۸

انتخاب یا تمدید مدیر تصفیه بعد از انحلال شرکت مدیران دیگر سمتی ندارند و به دلایل زیر فرد یا افرادی به عنوان مدیر تصفیه یا مدیران تصویه انتخاب می‎شود که وظایف زیر را بر عهده دارند: پیگیری کارهای ناتمام شرکت پیگیری مطالبات و بدهکاری‌های شرکت پیگیری اجناس موجود در انبار شرکت که باید به فروش برسند. پیگیری دعاوی شرکت پیگیری ...

ادامه مطلب
آگهی دعوت

آگهی دعوت

۱۹ شهریور ۱۳۹۸

آگهی دعوت  تشریفات دعوت مجمع عمومی شرکت سهامی و ثبت دستور جلسه تشریفات دعوت مجمع عمومی شرکت سهامی و ثبت دستور جلسه – وظیفه دعوت مجمع عمومی عادی سالانه به عهده هیات مدیره شرکت است و چنانچه هیات مدیره مجمع را در موعد مقرر دعوت نکند بازرس شرکت مکلف است این وظیفه را انجام دهد. گاهی مشاهده می شود در ...

ادامه مطلب
اصلاح مواد اساسنامه شرکت

اصلاح مواد اساسنامه شرکت

۱۹ شهریور ۱۳۹۸

اصلاح مواد اساسنامه شرکت هرگاه شرکت تصمیم بگیرد در برخی مواد اساسنامه تغییر ایجاد کند اقدام به اصلاح مواد اساسنامه می نماید ، هرگونه تغییر یا اصلاح اصلاح مواد اساسنامه شرکت در اساسنامه باید با موافقت شرکا و هیئت مدیره صورت پذیرد . اصلاح مواد اساسنامه ...

ادامه مطلب
تصویب اساسنامه جدید

تصویب اساسنامه جدید

۹ شهریور ۱۳۹۸

تصویب اساسنامه جدید در اساسنامه و مدارک شرکت از تغییرات مهم و تعیین کننده در شرکت می باشد که جایگاه ویژه ای نیز دارد. سامانه اینترنتی تصویب اساسنامه جدید و ثیت آنلاین تغییر اساسنامه نیز به همین منظور راه اندازی گردیده است که متعلق به اداره ثبت شرکتها می باشد و هدف از آن سهولت در تصویب اساسنامه جدید شرکتها ...

ادامه مطلب
افزایش سرمایه شرکت

افزایش سرمایه شرکت

۹ شهریور ۱۳۹۸

افزایش سرمایه شرکت زمانیکه شرکت برای پاسخگویی به نیازها و گسترش فعالیت‌های خود به منابع مالی جدید نیاز داشته باشد، با پیشنهاد هیئت مدیره(سهامداران) شرکت جهت تامین منابع مورد نیاز اقدام به افزایش سرمایه میکند تا سرمایه شرکت به میزان مورد نظر افزایش یابد. افزایش سرمایه از طریق انتشار سهام جدید یـا بـالا بـردن مبلغ اسمی سهام موجود،صورت میگیرد....

ادامه مطلب
تغییر آدرس شرکت

تغییر آدرس شرکت

۹ شهریور ۱۳۹۸

تغییر آدرس شرکت تغییر آدرس شرکت به منظور تغییر مکان از محل شرکت به محلی دیگر می باشد. آدرس هر شرکت محل قانونی و نشانی معتبر آن است که در آگهی تاسیس اعلام می شود، تغییر آدرس بدلیل تغییر مکان فیزیکی دفتر مرکزی یک شرکت صورت میگیرد که باید ثبت و آگهی شود. تغییر آدرس ...

ادامه مطلب
برای کلیه امور ثبتی با خط ویژه 02144388020 تماس حاصل فرمایید