دسته: تغییرات شرکت

ختم تصفیه

ختم تصفیه

ختم تصفیه به فرآیندی که طی آن یک شرکت پایان یافته و دارایی های آن میان شرکا تقسیم می شود ، تصفیه گفته می شود.

بیشتر بدانید »
تمدید شرکت

تمدید شرکت

تمدید شرکت شرکت های سهامی خاص برای ادامه فعالیت و شرکت در مناقصات و مزایدات و اجرای پروژه های خود می بایست اعضای هیئت مدیره

بیشتر بدانید »
ایجاد شعبه

ایجاد شعبه

ایجاد شعبه زمانیکه یک شرکت تصمیم میگیرد در مکانی دیگر به علت گسترش فعالیت خود شعبه یا شعبات جدید ایجاد کند، برای شرکت مانند تغییر

بیشتر بدانید »
آگهی دعوت

آگهی دعوت

آگهی دعوت  تشریفات دعوت مجمع عمومی شرکت سهامی و ثبت دستور جلسه تشریفات دعوت مجمع عمومی شرکت سهامی و ثبت دستور جلسه – وظیفه دعوت

بیشتر بدانید »
تصویب اساسنامه جدید در موسسه ثبتی والا در اسرع وقت انجام میگیرد

تصویب اساسنامه جدید

تصویب اساسنامه جدید در اساسنامه و مدارک شرکت از تغییرات مهم و تعیین کننده در شرکت می باشد که جایگاه ویژه ای نیز دارد. سامانه

بیشتر بدانید »
افزایش سرمایه شرکت

افزایش سرمایه شرکت

افزایش سرمایه شرکت زمانیکه شرکت برای پاسخگویی به نیازها و گسترش فعالیت‌های خود به منابع مالی جدید نیاز داشته باشد، با پیشنهاد هیئت مدیره(سهامداران) شرکت

بیشتر بدانید »
تغییر آدرس شرکت

تغییر آدرس شرکت

تغییر آدرس شرکت تغییر آدرس شرکت به منظور تغییر مکان از محل شرکت به محلی دیگر می باشد. آدرس هر شرکت محل قانونی و نشانی

بیشتر بدانید »