دسته: تغییرات شرکت

ختم تصفیه
تغییرات شرکت
خانم بیاتی

ختم تصفیه

ختم تصفیه به فرآیندی که طی آن یک شرکت پایان یافته و دارایی های آن میان شرکا تقسیم می شود ، تصفیه گفته می شود.

ادامه مطلب »
تمدید شرکت
تغییرات شرکت
خانم بیاتی

تمدید شرکت

تمدید شرکت شرکت های سهامی خاص برای ادامه فعالیت و شرکت در مناقصات و مزایدات و اجرای پروژه های خود می بایست اعضای هیئت مدیره

ادامه مطلب »
ایجاد شعبه
تغییرات شرکت
خانم بیاتی

ایجاد شعبه

ایجاد شعبه زمانیکه یک شرکت تصمیم میگیرد در مکانی دیگر به علت گسترش فعالیت خود شعبه یا شعبات جدید ایجاد کند، برای شرکت مانند تغییر

ادامه مطلب »
آگهی دعوت
تغییرات شرکت
خانم بیاتی

آگهی دعوت

آگهی دعوت  تشریفات دعوت مجمع عمومی شرکت سهامی و ثبت دستور جلسه تشریفات دعوت مجمع عمومی شرکت سهامی و ثبت دستور جلسه – وظیفه دعوت

ادامه مطلب »
اصلاح مواد اساسنامه شرکت
تغییرات شرکت
خانم بیاتی

اصلاح مواد اساسنامه شرکت

اصلاح مواد اساسنامه شرکت هرگاه شرکت تصمیم بگیرد در برخی مواد اساسنامه تغییر ایجاد کند اقدام به اصلاح مواد اساسنامه می نماید ، هرگونه تغییر

ادامه مطلب »
تصویب اساسنامه جدید در موسسه ثبتی والا در اسرع وقت انجام میگیرد
تغییرات شرکت
خانم بیاتی

تصویب اساسنامه جدید

تصویب اساسنامه جدید در اساسنامه و مدارک شرکت از تغییرات مهم و تعیین کننده در شرکت می باشد که جایگاه ویژه ای نیز دارد. سامانه

ادامه مطلب »
افزایش سرمایه شرکت
تغییرات شرکت
خانم بیاتی

افزایش سرمایه شرکت

افزایش سرمایه شرکت زمانیکه شرکت برای پاسخگویی به نیازها و گسترش فعالیت‌های خود به منابع مالی جدید نیاز داشته باشد، با پیشنهاد هیئت مدیره(سهامداران) شرکت

ادامه مطلب »
تغییر آدرس شرکت
تغییرات شرکت
خانم بیاتی

تغییر آدرس شرکت

تغییر آدرس شرکت تغییر آدرس شرکت به منظور تغییر مکان از محل شرکت به محلی دیگر می باشد. آدرس هر شرکت محل قانونی و نشانی

ادامه مطلب »