دسته: تغییرات شرکت

انحلال شرکت

انحلال شرکت

انحلال شرکت انحلال شرکت به منزله پایان عمر شرکت و عدم ادامه فعالیت می باشد که اعضا اقدام به ثبت انحلال می نمایند، برای اقدام

بیشتر بدانید »
تغییر نام شرکت

تغییر نام شرکت

تغییر نام شرکت نام کامل شخص حقوقی،نامی است که توسط اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تایید گردیده است.اشخاص حقوقی (شرکت)پس از ثبت،می

بیشتر بدانید »
المثنی آگهی ثبت

المثنی آگهی ثبت

المثنی آگهی ثبت درخواست صدور مدارک المثنی برای شرکت گم شدن مدارک و اسناد شرکت امری است که ممکن است در طی زمان برای برخی

بیشتر بدانید »