برچسب: آگهی ختم تصفیه

ختم تصفیه
تغییرات شرکت
خانم بیاتی

ختم تصفیه

ختم تصفیه به فرآیندی که طی آن یک شرکت پایان یافته و دارایی های آن میان شرکا تقسیم می شود ، تصفیه گفته می شود.

ادامه مطلب »