برچسب: اخذ کارت بازرگانی در شیراز

اخذ کارت بازرگانی
انواع گواهی ها
خانم بیاتی

اخذ کارت بازرگانی

اخذ کارت بازرگانی مجوز صادرات و واردات یا فعالیت در عرصه تجارت خارجی است. یا به عبارتی دیگر دارندگان کارت بازرگانی میتوانند در عرصه صادرات

ادامه مطلب »