برچسب: ایجاد شعبه برای شرکت

ایجاد شعبه
تغییرات شرکت
خانم بیاتی

ایجاد شعبه

ایجاد شعبه زمانیکه یک شرکت تصمیم میگیرد در مکانی دیگر به علت گسترش فعالیت خود شعبه یا شعبات جدید ایجاد کند، برای شرکت مانند تغییر

ادامه مطلب »