برچسب: تغییر نام شرکت در نرم افزار هلو

تغییر نام شرکت
تغییرات شرکت
خانم بیاتی

تغییر نام شرکت

تغییر نام شرکت نام کامل شخص حقوقی،نامی است که توسط اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تایید گردیده است.اشخاص حقوقی (شرکت)پس از ثبت،می

ادامه مطلب »