برچسب: تمدید شرکت ها

تمدید شرکت
تغییرات شرکت
خانم بیاتی

تمدید شرکت

تمدید شرکت شرکت های سهامی خاص برای ادامه فعالیت و شرکت در مناقصات و مزایدات و اجرای پروژه های خود می بایست اعضای هیئت مدیره

ادامه مطلب »