برچسب: ثبت انجمن علمی

ثبت انجمن
ثبت شرکت
خانم بیاتی

ثبت انجمن

ثبت انجمن به موجب ماده ۱ قانون ضوابط و مقررات تاسیس مراکز ، موسسات ، کانون ها و انجمن های فرهنگی و نظارت بر فعالیت

ادامه مطلب »