ثبت شرکت خارجی

ثبت شرکت خارجی

۷ شهریور ۱۳۹۸

ثبت شرکت خارجی تشخیص اینکه شرکتی ایرانی است یا خارجی چندان مشکل نیست. شرکت هایی که در ایران تشکیل بشوند و مرکز اصلی آن ها در ایران باشد ،ایرانی و سایر شرکت ها خارجی هستند. برای اینکه شرکت های خارجی توانایی انجام عملیات تجاری را در ایران داشته باشند دو شرط لازم است: 1-در کشور خود قانونی شناخته شده باشند. ...

ادامه مطلب
برای کلیه امور ثبتی با خط ویژه 02144388020 تماس حاصل فرمایید