ثبت شرکت تجهیزات پزشکی

ثبت شرکت تجهیزات پزشکی

۶ شهریور ۱۳۹۸

ثبت شرکت تجهیزات پزشکی به دلیل اینکه امروزه تجهیزات پزشکی پیشرفت چشمگیری را داشته است مورد نیاز بسیاری از واردکنندگان تجهیزات پزشکی می باشد. امروزه تقریبا برای همه ی بیماری ها تجهیزاتی ساخته شده که در جهت بهبود و درمان بیماری استفاده می شود به وسیله ی این تجهیزات جدید پزشکی تشخیص و درمان بیماری بسیار آسان تر شده است. ...

ادامه مطلب
برای کلیه امور ثبتی با خط ویژه 02144388020 تماس حاصل فرمایید