ثبت شرکت تعاونی

ثبت شرکت تعاونی

۷ شهریور ۱۳۹۸

ثبت شرکت تعاونی زمانی برای ثبت شرکت تعاونی اقدام می شود که تعدادی از افراد که در یک صنف فعالیت دارند یا کسانی که تناسبی مشابه دارند برای رسیدن به یک هدف مشترک تشکیل شرکت دهند که این هدف مشترک می تواند اموری مانند تهیه مسکن ، کسب اعتبار یا دریافت وام و یا هر موضوع دیگری باشد. نکته ی قابل توجه ...

ادامه مطلب
برای کلیه امور ثبتی با خط ویژه 02144388020 تماس حاصل فرمایید