ثبت شرکت پیمانکاری

ثبت شرکت پیمانکاری

۷ شهریور ۱۳۹۸

ثبت شرکت پیمانکاری چگونه است؟ برای ثبت شرکت پیمانکاری خدمات شهری چه باید کرد؟ و هزینه ثبت شرکت پیمانکاری عمرانیچقدر است؟ برای شرکت های پیمانکاری هم به شکل حقیقی و هم به شکل حقوقی می توانند اموری مانند، اجرا، نصب، ساخت، حمل و نقل، تهیه و غیره را به انجام برسانند. منظور از شرکت های پیمانکاری حقیقی، شرکت های هستند که ...

ادامه مطلب
برای کلیه امور ثبتی با خط ویژه 02144388020 تماس حاصل فرمایید