برچسب: صورتجلسه تغییر و اصلاح مواد اساسنامه

اصلاح مواد اساسنامه شرکت
تغییرات شرکت
خانم بیاتی

اصلاح مواد اساسنامه شرکت

اصلاح مواد اساسنامه شرکت هرگاه شرکت تصمیم بگیرد در برخی مواد اساسنامه تغییر ایجاد کند اقدام به اصلاح مواد اساسنامه می نماید ، هرگونه تغییر

ادامه مطلب »