برچسب: مراحل تمدید برند تجاری

تمدید برند
ثبت برند
خانم بیاتی

تمدید برند

تمدید برند مالک علامت می تواند درخواست تمدید اعتبار ثبت علامت را برای دوره های متوالی ده ساله بنماید.درخواست تمدید ثبت ظرف یک سال قبل

ادامه مطلب »