برچسب: مراحل ثبت اختراع در wipo

ثبت اختراع
ثبت برند
خانم بیاتی

ثبت اختراع

ثبت اختراع اختراعی را می توان ثبت کرد که اولا دربردارنده ی ابتکاری جدید بوده ثانیا دارای کاربرد صنعتی باشد. حال باید در نظر گرفت

ادامه مطلب »