نقل و انتقال سهام

نقل و انتقال سهام

۱۱ شهریور ۱۳۹۸

نقل و انتقال سهام –انتقال جزئی مالکیت برند: انتقال جزئی به این معناست که علامت تجاری برای برخی از کالاها یا خدمات مشخص شده منتقل شود,یا اینکه علامت برای استفاده در یک منطقه خاصی منتقل گردد. نقل و انتقال سهام –انتقال کلی مالکیت برند: صاحب علامت میتواند کل علامت تجاری خود را به شخص دیگری انتقال دهد. مراحل انتقال مالکیت ...

ادامه مطلب
برای کلیه امور ثبتی با خط ویژه 02144388020 تماس حاصل فرمایید