برچسب: نمونه صورتجلسه تصویب اساسنامه جدید

تصویب اساسنامه جدید در موسسه ثبتی والا در اسرع وقت انجام میگیرد
تغییرات شرکت
خانم بیاتی

تصویب اساسنامه جدید

تصویب اساسنامه جدید در اساسنامه و مدارک شرکت از تغییرات مهم و تعیین کننده در شرکت می باشد که جایگاه ویژه ای نیز دارد. سامانه

ادامه مطلب »