برچسب: پروانه بهره برداری به انگلیسی

پروانه بهره برداری
انواع گواهی ها
خانم بیاتی

پروانه بهره برداری

پروانه بهره برداری مجوز های خاص برخلاف برخی امور تجاری که پرداختن به آن ها نیاز به مجوز خاصی ندارد برخی امور تجاری نیز هستند

ادامه مطلب »