برچسب: گزارش فصلی ماده 169

گزارش فصلی
انواع گواهی ها
خانم بیاتی

گزارش فصلی

گزارش فصلی صورت معاملات فصلی چیست؟ سازمان امور مالیاتی برای رعایت حال مودیان و افرادی که موظف به پرداخت مالیات هستند در ماده ۱۶۹ مالیات

ادامه مطلب »